Vežėjai tarpmiestiniais maršrutais imasi papildomų priemonių saugumui užtikrinti


Su neblaivių asmenų problema, teikiant paslaugas, kovoti tenka ne tik medikams, bet ir kitų, tiesioginio kontakto reikalaujančių specialybių darbuotojams, tame tarpe ir autobusų vairuotojams.

Nors incidentai, kurios autobusuose sukelia apsvaigę asmenys – pavieniai, keleivių pervežimo bendrovės stebėdamos situaciją imasi prevencinių, sustiprinto saugumo priemonių siekdamos išlaikyti saugią darbo aplinką savo darbuotojams bei saugias keliones keleiviams.

„Jeigu norime sveikų, dėmesingų ir gerai savo darbą atliekančių vairuotojų, kurie galėtų saugiai pervežti keleivius, turime pradėti nuo būtiniausio dalyko – saugios aplinkos kūrimo. Jau šiuo metu daugelyje autobusų veikia vaizdo stebėjimo kameros, o incidento atveju medžiaga visuomet perduodama policijai”, – pasakojo „Kautros” direktorius Linas Skardžiukas, pažymėdamas, jog ne tik autobusai aprūpinti modernia stebėjimo technika, tačiau ir vairuotojai įmonėje turi teisinį užnugarį – įmonės samdomą teisininkų komandą.

Keleivių pervežimo bendrovės direktorius atkreipė dėmesį, kad smurtas prieš autobusų vairuotojus gali pasireikšti ne tik fizine, tačiau ir verbaline forma, tačiau tai ne ką mažesnis nusižengimas.

„Vairuotojai neprivalo įsileisti  agresyvių, apsvaigusių asmenų į autobusą, nes tai juos ir keleivius statytų į pavojų. Kiekvienam svarbu suprasti, kad nuo vairuotojo savijautos priklauso jų pačių saugumas. Jeigu vairuotojas jaus įtampą, gali nukentėti jo vairavimas, dėmesingumas kelyje. Todėl tokių situacijų privalome išvengti. Taip pat keleivių prašome  parodyti supratingumą ir keliuonės metu elgtis bendruomeniškai. Vairuotojai nusipelno turėti saugią aplinką”, – pasakojo L. Skardžiukas bei pasidžiaugė atvejais, kuomet susidūrę su įtempta situacija, keleiviai nelieka abejingi ir reaguoja.

Įmonės darbuotojai turi teisinį užnugarį 

Keleivių pervežimo bendrovė nuolatos įgyvendina prevencines priemones, kad apsaugotų savo darbuotojus: dalyje autobusų įdiegtos filmavimo kameros. Taip pat, atsitikus incidentui imamasi veiksmų, kad incidentą sukėlęs asmuo atsakytų už savo veiksmus. Tam bendrovė turi teisininkų komandą, kuri atstovauja nukentėjusius darbuotojus bei siekia, kad nusižengęs asmuo už savo veiksmus pilnai atsakytų pagal galiojančius teisės aktus.

 „Atstovaujame Kautrą ne vienerius metus. Teikiant paslaugas susiduriame su įvairiais žmonėmis, pasitaiko situacijų su neadekvačiais ar apsvaigusiais asmenimis, nuo kurių vairuotojai patiria žalą. Įmonė jautriai reaguoja į jų darbuotojų užpuolimus ir yra įsipareigojusi teikti visokeriopą teisinę pagalbą bei nepalikti likimo valiai savo darbuotojų, kurie yra nukentėję dėl neadekvačių asmenų darbo vietoje. Mes siekiame, kad asmuo sukėlęs žalą bet kuriam Kautros vairuotojui neišvengtų atsakomybės už savo veiksmus, o vairuotojo naudai būtų priteista maksimali jam padarytos moralinės ir materialinės žalos kompensacija”, – teigė advokatų profesinės bendrijos „Černiauskas ir partneriai” advokatas Artūras Andriukaitis.

Į autobusus nepriimami apsvaigę ar agresyvūs asmenys

Beveik visi incidentai vyksta kilus konfliktui su neblaiviais asmenimis. Pasak Kautra atstovo konfliktai dažniausiai kyla kuomet vairuotojas siekdamas apsaugoti keleivius ir užtikrinti kelionės saugumą į autobusą nepriima išgėrusių asmenų arba kuomet apsvaigę asmenys pradeda agresyvai ir neadekvačiai elgtis. „Džiugu, kuomet keleiviai matydami tokias situacijas nelieka abejingi, padeda vairuotojui arba pirmi paskambina pareigūnams“, – teigė pašnekovas, pažymėdamas, kad vairuotojas visada yra teisus neįleisdamas į autobusą ar išlaipindamas iš autobuso neblaivius asmenis. Tokie asmenys trikdo ne tik keleivius, bet ir vairuotoją, kuomet jo dėmesys būna blaškomas ir jis negali susikoncentruoti svarbiausiai funkcijai: saugiai pervežti keleivius.

“Vienas iš būdų, kaip kiekvienas galime prisidėti prie saugios aplinkos užtikrinimo – įlipant su vairuotoju tiesiog pasisveikinti ar kartais pasakyti „ačiū” už jų darbą ir laikytis numatytos tvarkos. Tai mažas žingsnis, tačiau gali turėti reikšmingą postūmį parodant, kad vertiname ir gerbiame jų darbą”, – pasakojo Kautra direktorius Linas Skardžiukas.