Įgyvendinti projektai

– Įgyvendinti projektai –
Image 3
Medijų ir informacinio raštingumo savaitė Lietuvos bibliotekose

Medijų ir informacinio raštingumo savaitės Lietuvos bibliotekose komunikacijos paslaugos apėmė: komunikacijos kampanijos plano parengimas, vaizdo klipo, skirto reklamai LRT televizijoje sukūrimas, video klipų sukūrimas viešinimui socialiuose tinkluose, reklamos koordinavimas Youtube socialiniame tinkle bei Facebook, grafinio dizaino dizaino paslaugos.

Image 3
APVA socialinės reklamos kampanija „Išsinuomok gamtą neterminuotai

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta viešinimo kampanijos koncepcija, parengtas kampanijos veiksmų planas, sukurti socialinės reklamos vaizdo klipai (25 s. ir 15 s.) transliavimui televizijoje, sukurtas garso klipas transliavimui radijuje, parengta kampanijos viešinimo internete koncepcija su siūlomu sklaidos planu bei sukurtas kampanijos viešinimo internete turinys.

Image 3
APVA LAAIF programos komunikacijos paslaugos

Projekto įgyvendinimo metu buvo ruošiami ir platinami pranešimai spaudai skirti viešinti vandens arba aplinkos oro projektams. Buvo rengiami ir talpinami įrašai socialinių tinklų Facebook ir Linkedin paskyrose. Buvo rengiami ekspertiniai interviu nacionalinėje radijo stotyje apie LAAIF priemonių tikslingumą, eigą, rezultatus bei skatinama kreiptis į APVA dėl finansavimo. Buvo organizuojami nuotoliniai susitikimai/renginiai su savivaldos atstovais ir verslo asocijuotomis struktūromis. Buvo rengiama pristatymo medžiaga renginių dalyviams. Buvo rengiami informaciniai, edukaciniai, ataskaitiniai leidiniai. Leidiniuose buvo pateikiama būtina ir naudinga informacija apie LAAIF programos finansavimo galimybes, eigą, taip pat ir pagrindines pareiškėjų daromas klaidas. Leidiniai buvo pritaikomi publikuoti APVA svetainėje bei naudoti socialinių tinklų komunikacijoje.

Image 3
Diskusijos skirtos didinti visuomenės informuotumui apie žmogaus poveikį aplinkai

Projekto įgyvendinimo metu Trakuose buvo organizuojamos ir moderuojamos diskusijos skirtos didinti visuomenės informuotumui apie žmogaus poveikį aplinkai. Diskusijų metu Trakų rajono bendruomenių narius buvo siekiama supažindinti su apsaugos svarba, aplinkosaugos problemomis, tuo, kaip tai susiję su natūraliais gamtiniais ištekliais ir skatinti taupyti žemės išteklius, mažinti žmogaus vykdomos veiklos neigiamą įtaką vandens telkiniams bei kitiems gamtos resursams. Viso buvo suorganizuota 16 diskusijų.

Image 3
Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos reklama internetiniuose užsienio šalių naujienų portaluose

Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdoma reklaminė kampanija užsienio šalių (Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės) internetiniuose naujienų portaluose. Reklamos tikslas – Lietuvos pristatymas per jos kultūros paveldo objektus pilis ir dvarus siekiant pritraukti turistus. Kiekvienos šalies kalba buvo rengiami ir publikuojami pranešimai žiniasklaidai.