Paskelbtas antrasis kvietimas gyventojų būstų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų

APVA paskelbė antrąjį šiais metais kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą (LAAIFP) gyventojų būstų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų. Paskelbus šį kvietimą, Biržų gyventojai turėtų pasidomėti savo būstų prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos galimybėmis. Ši aglomeracija išskirta kaip turinti per mažai prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungusių gyventojų, todėl šiuo metu Biržus aptarnaujanti viešoji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė UAB „Biržų vandenys“ gali pretenduoti į subsidiją ir, ja pasinaudojus, gyventojus prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos.

Pagal šią priemonę, dėl subsidijos tinklų tiesimui gyventojo privačiame sklype bei tinklų dalies iki gyventojo sklypo ribos tiesimo gali kreiptis tik viešieji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytojai. Iš pradžių įmonė turi patvirtinti gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką, kuria remiantis būtų sudaromas prijungiamų gyvenamųjų būstų sąrašas. Tačiau Aplinkos projektų valdymo agentūros Nacionalinių programų valdymo departamento Aplinkosaugos skyriaus vedėjas Vidas Stašauskas ragino ir pačius gyventojus būti aktyviais.

„Gyventojai, norintys prisijungti, turėtų ir patys kreiptis į gyvenvietę aptarnaujantį viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją (šiuo atveju – „Biržų vandenis“) bei domėtis savo būsto prijungimo galimybėmis“, – teigė pašnekovas. Jis atkreipė dėmesį, kad subsidija pagal šią programą turi galimybę pasinaudoti tie gyventojai, kurių būstai ribojasi su išvystytu centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos tinklu, t. y. jau yra nutiesti gatvės nuotekų tinklai, bet būstas prie jų neprisijungęs.

„Pakartotinis kvietimas skelbtas po to, kai spalio 1 d. pasibaigus pirmąjam kvietimui buvo sulaukta paraiškų už 1,7 mln. eurų. Naujam kvietimui teikti paraiškas buvo skirta papildomai lėšų ir šiuo metu subsidijoms gyventojų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų numatyta skirti 2,3 mln. eurų“, – situaciją apžvelgė Vidas Stašauskas.

Naujo kvietimo teikti paraiškas sąlygose esminių pakeitimų nėra.Tinklų tiesimui ir dangų atstatymui gyventojo privačiame sklype galima gauti 100 proc. išlaidų subsidiją. Likusiai daliai, t.y. tinklo tiesimui nuo išvystyto gatvės nuotekų tinklo iki gyventojo sklypo ribos –kompensuojama iki 70 proc. išlaidų. Bendra vieno būsto pajungimui skiriama subsidija gali siekti iki 2100 eurų. Maksimalus vienam projektui skiriamos subsidijos dydis 300 000 eurų. Kaip jau minėta, subsidijas gali gauti viešieji geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojai.

„Numatytas maksimalus subsidijos dydis tinklų tiesimui privačiame gyventojo sklype, ne visais atvejais gali padengti darbų kaštus, nes prisijungimo sąlygos kiekvienu atveju skirsis. Lėšų suma priklauso nuo pajungimo tinklo ilgio, nuo reljefo, pasijungimo prie centralizuoto nuotekų tinklo taško,  nuo viešojo pirkimo metu gautų statybos rangovų kainų  ir pan. Tačiau vertinant vidutinį projektą, parama leis  kompensuoti reikšmingą darbų dalį“, – sakė V. Stašauskas bei pažymėjo, kad nekilnojamo turto registro, sklypo permatavimo, vejos atsėjimo ar augmenijos atstatymo išlaidos tenka gyventojui, tačiau neretai tai sudaro tik nedidelę darbų vertės dalį.

Europos Komisija yra išskyrusi 54 aglomeracijas, kuriose centralizuotai nuotekas turi tvarkyti ne mažiau nei 98 proc. gyventojų. Tarp šių vietovių galima išskirti 27, kurios susiduria su didžiausiais iššūkiais. Pasak V. Stašausko, peržvelgus pirmojo šiais metais skelbto kvietimo metu gautas paraiškas, iš su didžiausiais iššūkiais susiduriančių vietovių gauta vos 11 paraiškų.

Artėjant terminui, iki kada Lietuva turi užtikrinti tinkamą miestų nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimą bei didžiąją dalį nuotekų surinkti centralizuotu būdu, V. Stašauskas ragina regionus, susiduriančius su didžiausiais iššūkiais, suskubti ir pasinaudoti valstybės teikiama pagalba.

Svarbu žinoti

Būstus, kurie pasinaudojant subsidija gali būti pajungiami prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos atrenka viešieji geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojai. Atrinkus būstus, su kiekvienu savininku pasirašoma preliminari sutartis. Pagal šią sutartį gyventojas:

  • įsipareigoja pareiškėjui ir (arba) jo samdomam rangovui sudaryti sąlygas atlikti nuotekų surinkimo tinklų tiesimo darbus jo sklype;
  • gyventojas įsipareigoja gyvenamo būsto viduje savo lėšomis įsirengti reikiamą įrangą, komunikacijas, per preliminarioje sutartyje numatytą laikotarpį prisijungti prie iki gyvenamo būsto nutiestų nuotekų surinkimo tinklų ir pasirašyti nuotekų tvarkymo sutartį su pareiškėju;
  • projekto vykdytojas arba gyventojas įsipareigoja Nekilnojamo turto registre įregistruoti gyventojo sklype nutiestus nuotekų surinkimo tinklus;
  • gyventojas įsipareigoja perimti jo sklype nutiestus nuotekų surinkimo tinklus nuotekų surinkimo tinklų perdavimo – priėmimo aktu;
  • jei gyventojas nevykdys aukščiau numatytų įsipareigojimų, jis privalės pareiškėjui per 20 darbo dienų sumokėti nuotekų surinkimo tinklų perdavimo–priėmimo akte nurodytą nuotekų surinkimo tinklų įrengimo kainą.

Būstų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų darbų rangovą viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas parinks viešo konkurso būdu.